Vet du at du skal inn i vekslende terreng, får du her en meget fleksibel ski.

Fischer har egenintegrerte kortfeller i en blanding av mohair og nylon, som festes på oversiden av skien ved å tre den gjennom et hull i fellens forkant.