Breddemålene er de samme og i lengde 205 gir det svingradius på 54 meter.

Midtmålet er det smaleste i denne testen.