Flere ganger hver uke benytter jeg ski over jordene ned til Hakadal stasjon når snøen først har lagt seg. Den lille rundløypa over en upløyd del av jordet blir oftest lagd tidlig i desember.

Det var en tragisk ulykke som satte farten ned og ga et behov for langsomme, sansevare naturopplevelser rett utenfor huset.