Fjellskiskolens Pål-Trygve Gamme er på Oslo Sportslager for å snakke om fjellskiutstyr med Øystein Halvorsen. Sammen gjør to av landets fremste fjellskieksperter rede for hvordan du velger rett ski til ditt bruk. 

– Å lage fjellski er en kompleks kunst hvor motstridende egenskaper skal forenes. En og samme ski skal både ha litt av alpinskias svingegenskaper, langrennsksskienes hurtighet og samtidig bæreevne der du må lage løypene selv, sier fjellskiekspert Pål-Trygve Gamme.

Basert på alle disse parametrene har Gamme laget et diagram som sammenlikner egenskapene til de fleste fjellski som finnes på markedet i dag.

– Jeg følte det var et behov for pedagogisk visualisering av disse tre egenskapene. Med dette diagrammet ser du raskt hvilke egenskaper som er prioritert i de ulike skiene - og det blir lettere for deg å velge rett ski, fortsetter Gamme som har testet 25 fjellski for å skaffe seg den nødvendige erfaringen for å kunne sette dette i system. 

– Når en kunde kommer inn til oss er det viktig å kartlegge behovet. Det finnes et stort spenn fra relativt smale ski, via klassiske høyfjell- eller allroundski til veldig brede, sving-villige modeller for mer ulent terreng, sier Halvorsen. 

Derfor mener også Gamme det kan være hensiktsmessig å ha to ulike fjellski. Et bredere par egnet til topptur, løsere snø og telemarksving, og et smalere par som er så lett at det fint kan fungere som langrennsski i marka og som «transport-ski» i fjellet.

For å finne rett ski må du kartlegge hvilken type bruk du skal ha den til. Er det til rolig bruk i moderat terreng, løypebruk i marka, høyfjellsturer, fra hytte til hytte eller en potensielt veldig utfordrende tur? Dette påvirker i hvilke kjøreegenskaper du trenger i skiene. 

På-Trygve Gammes fjellski-diagram

I Gammes diagram er det tre inndelinger, etter tre forskjellige kvaliteter skiene kan ha. Du må avgjøre hvilke kvaliteter som er viktige for deg, og finne skjæringspunktet mellom disse. 

De forskjellige aksene er:

  1. Langrennskvaliteter: Hvor rask må skien være, hvor mye spenst må den ha, hvor lett skal den være å gå med?

  2. Svingegenskap: Hvor trygg skal den være, hvor lett skal den kunne styres, hvor morsom skal den være å kjøre?

  3. Bæreevne: Hvor mye skal skiene klare å bære (hvor god evne har de til å holde deg oppå råtten eller løs snø)? 

Amundsen-skien er en mye brukt ski. Den er rask å gå med, er veldig lett, har mye spenst og den bærer godt i løs og råtten snø. Den har også mye stivhet i midtområdet av skien. Den har lite sving og svakere styreegenskaper. 

Holmenkollen-skien er lettere og raskere å gå med. Den har litt dårligere styreegenskaper, for den er både stivere og mer spenstig. Den er enkel å håndtere, men bæreegenskapene er svakere. 

Fischer sitt alternativ er en rask og lett variant. Den er ikke særlig spenstig og stiv, men har mer styreegenskaper. Samtidig har den dårligere bæreevne, da den er mykere. 

Åsnes Nansen er en kjempetrygg og stødig ski som scorer veldig høyt på styring og svingegenskaper. Den scorer dårligere på hurtighet og langrennsegenskaper, for den har mindre spenst og veier mer. Den bøyer seg veldig jevnt, nesten som en alpinski.

Gamme 54-skien kombinerer hurtighet og spenst, samtidig som den har brukbare styreegenskaper. Den ligger mellom Nansen og Amundsen. Den har god bæreevne grunnet mye lengdestivhet. 

Ingstad-skien er skien forsvaret bruker. Den er bredere, men svinger ikke bedre enn Nansen. Den har bedre bæreevne når man skal gå i løs snø og er god å bruke om du bære stor vekt. Den flyter godt over snøen og er lett å gå med om det er dyp snø, på grunn av både bredden og stivheten. Den har bra spenst i midtpartiet, men god mykhet foran og bak.  

Se alle episodene av Fjellskiskolen her.

FJELLSKISKOLEN

Programleder Pål-Trygve Gamme er genuint interessert i fjellski. I Fjellskiskolen deler han av sin erfaring og kunnskap om fjellskitradisjoner og teknikk. Gjennom åtte innslag lærer du om fjellskiutstyr, skiteknikk i høyfjellet, langturer, sikkerhet og skihistorie.