Lowe Alpine har lang erfaring med tursekker, og Cholatse ND 50:55 er en klassisk tursekk som har variert litt i størrelser. 

Komfort og stabilitet er sentrale stikkord for denne sekken.