Hvis ryggsekken er godt og effektivt pakket, merker du knapt at du har den på ryggen.

Men når bærer du tungt og over lengre tid, kanskje over flere dager, er det naturlig at den ekstra belastningen på ryggen gjør seg gjeldende.