De fleste linjene har et eksotisk reisemål i løpet av studieåret. Slik det er nå, anbefales skolene å fjerne reisemål i linjenavnet og begrense seg til kun en utenlandstur med fly. Sund folkehøgskole på Inderøy i Trøndelag kommer til erstatte flyturen med tog eller annet transportmiddel, i tillegg til at de oppretter en egen bikepacking-linje. 

– Litt av bakgrunnen for linja er å kunne reise miljøvennlig, og samtidig introdusere flere unge for tursykling, forteller linjelærer Vegard Haugseggen.