Superiors barnesykkel er den eneste i testen med dempergaffel. Denne legger på noe vekt, og sykkelen er da også en kilo tyngre enn de andre i testen.

En kilo er kanskje ikke så mye, men det utgjør 10 prosent av den totale sykkelvekten.