I andre og siste del om valg av skiutstyr er Jørgen Aamot fortsatt i sportsbutikken og prater med Oskar Brodin om skibredde, og hva slags bindinger som passer til hva og hvem. 

Annonse

Jørgen Aamot sin årelange erfaring fra fjellet komprimeres i programserien Toppturskolen. Gjennom 15 episoder vil han dele sin erfaring innen dette utømmelige temaet, og ta for seg utvalgte aspekter med god opplevelse i fjellet og sikkerhet i fokus.