Du har kommet på toppen, og skal gjøre deg klar til nedkjøringen. Se hvordan fellene pakkes best mulig sammen, og plukk med deg noen råd til nedkjøringen.