– RandoEnern legges ned primært fordi arrangørklubben Oppdal klatreklubb driver med klatring og ikke randonee som hovedaktivitet. Å samle til dugnad for en aktivitet som ikke medlemmene er så opptatt av ble for tungt. Derfor har klatreklubben sagt nei til RandoEnern. Dessverre har ikke Oppdal noen randoneeklubb, sier Margrete Vognild Blokhus, som er prosjektleder for Enern på Oppdal. 

Hun håper likevel at det kan bli nye randoneearrangementer på Oppdal i framtiden, men antyder at konseptet kan bli annerledes. 

Annonse

– Forhåpentligvis får vi jobbet fram en toppturfestival i 2021, der konkurranseaspektet viker til fordel for tur og opplevelser, sier Vognild Blokhus. 

Leter du etter sesongens randokonkurranser? Vi har oversikten    

RandoEnern har vært arrangert på Oppdal siden 2013, som ett av fire arrangementer under Enern. I tillegg til RandoEnern, er det også sykkel, turlangrenn og fjellmaraton under Enern-paraplyen. 

I sommer ble terrengsykkelrittet SykkelEnern nedlagt, til tross for at Enern de siste åren hadde brukt store ressurser på å legge om konseptet. De lå an til et underskudd på opp mot 60 000 kroner en drøy uke før rittet skulle arrangeres i august. Men også på sykkelsida ser Enern og arrangørklubben Oppdal Sykkelklubb på muligheter for å lansere et nytt sykkelarrangement, også i denne sammenhengen vurderer de en form for festivalkonsept framfor et rendyrket konkurransearrangement. 

RandoEnern Oppdal legges ned
RANDOENERN: Randoneekonkurransen på Oppdal er historie, men Enern håper å lansere toppturfestival i 2021. Foto: Enern Oppdal