Det skjer et kanalbytte i det vi forlater tettbygde strøk og får mykt underlag under føttene. Mange kjenner seg igjen i økende, indre ro, og stresset som gradvis slipper.

Kanskje blir vi en bedre utgave av oss selv i friluft. Kan det ha en sammenheng med at vi hører hjemme i naturen?