KRISTOFFER H. KIPPERNES

Kristoffer Kippernes er fotograf og redaktør i UTEs brormagasin Terrengsykkel. Når han ikke sykler, skriver om sykling eller fotograferer det som har med sykling å gjøre, kobler han av med prosjekter som passer godt inn hos UTE.

Annonse