Brokke–Suleskardveien 

Brokke–Suleskardveien er kjent for mange i Sør-Norge som ferdselsvei mellom sør og vest, mellom Setesdal og Sirdal, Sørlandet og Rogaland.