Håøya er den største øya i Indre Oslofjord, beliggende sørvest for Oslo. Øya er kupert, skogkledd, og består av tre deler, Nordøya, Mellomøya og Sørøya. Mens det er godt tilrettelagt for ferdsel på Nord- og Mellomøya, er det naturreservat på Sørøya.

I tillegg er det ferdselsforbud på hele sørøstsiden av Sørøya på grunn av hekkende havørn. Få øyer i Oslofjorden tillater telting, men på Nordøya og Mellomøya er dette tillatt. Det er også tre kystledhytter på Mellomøya som du kan leie av Oslofjorden friluftsråd. Med Kystleden får du rimelig hytteluksus langs kysten