Her er turforslaget, med ulike varianter ut fra hvor lang tid tur har: Det har flere muligheter for å få til dette logistikkmessig. En selvprøvd versjon er å plassere sykler ved Haglebu.

En annen versjon er å ha to biler, og parkere den ene ved Haglebu, ellers kan du satse på haik tilbake til startpunktet.