Som en oppsummering av redningssommeren så langt, har vi mottatt tall fra Røde Kors om aksjonene i månedene fra mai til juli. De viser at 12 av 19 hjelpekorpsdistrikter opplever økning i antall aksjoner.

– Sommeren 2020 har gitt oss mye å gjøre. Hovedårsaken til dette er at det er mye folk i fjellet. Vi ser også at det er flere med mindre erfaring i fjellet - og da er også marginene mindre. Det sier Kenneth Gulbrandsøy, nestleder i landsrådet for hjelpekorps.