Ein horde av ivrige nordmenn har oppdaga pakkeløysinga. Oppleving, fart og trening. Toppturar i kvasse tindar har breitt om seg, og om vinteren kjøper vi breie ski for å spore puddersnø i urøyrde fjellsider.

Sunnmørsalpane har vorte ein destinasjon og folkesport-arena. Det er prestisje å vere «fjellmann» i miljøet, moderne og urnorsk på same tid. Men misforståinga om den urnorske fjellkulturen klabbar under skia.