Sigri Sandberg er journalist og forfatter, med en rekke bokutgivelser bak seg. I UTE delte hun på å skrive spalten på Helt ute med Eivind Eidslott i flere år.