– Dette er et proaktivt tiltak vi har gjort for å verne Lofoten, sier Kristian Nashoug i Destination Lofoten.

Lofoten har blitt et svært ettertraktet turistmål, og Nashoug forteller om stor pågang nå i høysesongen.

– Det er så og si 100 prosent belegg på de registrerte overnattingsstedene. I tillegg er det en økende mengde tilleggskapasitet gjennom airbnb, hvor det er registrert 600 overnattingstilbud.

Med flere og flere besøkende som vil ut og oppleve naturen, er stislitasjen økende. Ikke alle som reiser til Lofotenferie er like godt kjent med friluftslivet og hvordan det er ønskelig at man opptrer i naturen.

– Vi ønsker at Lofotvettreglene skal få folk til å vise hensyn, ta med seg søpla si, ikke gjøre fra seg hvor som helst.

 Det er ikke så lenge siden flere medier skrev om et par franskmenn som campet på kirkegården i Reine.

Forsøpling har også vært en utfordring flere steder, som påvirker allemannsretten, som er en viktig del av norsk friluftsliv.

– Vi har hatt et par slike episoder. Med Lofotvettreglene har lokalbefolkningen noe å vise til dersom de ser noe som ikke er akseptabelt.

Foreløpig har reglene blitt distribuert via sosiale medier, på nettet og gjennom lokal presse. Arbeidet med å henge opp plakater pågår. Nashoug forteller at det er behov for større distribusjon, og håper at reglene etter hvert kan bli oversatt til flere språk utover norsk og engelsk.

Utarbeidelsen av Lofotvettreglene er del av et langsiktig prosjekt for å verne naturen i Lofoten. Det jobbes blant annet med å få et bedre system for avfallshåndtering og bedre tilgang på toaletter. Men utfordringen er pengene.

– I fremtiden håper vi å få på plass en type turistskatt eller fellesgodeløsning, slik det gjøres flere steder i utlandet, sier Nashoug. 

LES OGSÅ: Tjeldbergtinden i Lofoten

Slik er Lofotvettreglene: 

 

1. Sett ingen spor 

Unngå å sette merker i naturen som varder, teltringer og lignende. La dem som kommer etter deg få en like fin opplevelse som deg.

2. Bruk tilrettelagte områder for camping 

Lofoten er godt vant med å ta imot turister, og det finnes både hoteller, rorbuer og campingplasser du kan ha som base for ferien. 

3. Følg stien, og unngå at nye stier etableres

Ofte er det ganske logisk hvor stien går. Velg turer etter evne og værforhold. 

4. Kast avfallet i søppelbøtta, eller ta det medeg

Er du i et område hvor det ikke finnes, må du selv ta med avfallet til egnet mottak.

5. Bruk etablerte toaletter 

Om så ikke er mulig, gjør ditt i sjøen, eller grav et hull i bakken. Unngå bruk av våtservietter grunnet lang nedbrytningstid.

6. Respekter privat eiendom 

Det er ikke tillatt å telte i utmark nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte 

7. Husk at du ikke er alene i trafikken – vis hensyn

8. I sommerhalvåret er det generelt forbud mot bålbrenning

9. Unngå å forstyrre ville beitedyr – og husk båndtvang for hunder

10. Vi anbefaler at du setter deg inn reglene for å fly drone

lofotvettreglene oppdatert
lofotvettreglene oppdatert

Lofotvettreglene er utviklet at en arbeidsgruppe bestående av Destination Lofoten, Lofoten Friluftsråd, Lofoten Turlag, nøkkelpersoner fra kommunene, og andre representanter fra landbruksnæringen, reiselivsnæringen og friluftsentusiaster.