Den sporty bygda 

Birkenes er kanskje den mest sporty bygda på Sørlandet. Kommunens kulturarbeidere har utarbeidet et hefte med informasjon og kart over alle turstiene i Birkenes. Det er mange av dem, og de blir flittig brukt.