Vind endrer isolasjonsevnen til klærne på flere forskjellige måter. Dersom klærne ikke er skikkelig vindtette vil varmetapet øke som følge av luftgjennomtrengning gjennom ytterbekledningen.

Denne effekten vil være større jo mindre vindtette ytterklærne er. Utenpå klærne vil det dessuten være et stillestående luftlag.