Mye har blitt skrevet og sagt den siste tiden om helsefaren og den negative miljøpåvirkningen fluorholdig skismøring medfører. Svanemerket forbyr alle organiske fluorstoffer på grunn av hensyn til både helse og miljø.

Den norske importøren Sportspro tilbyr som de første i Norge svanemerket skivoks. Holmenkol Natural wax inneholder ingen fluorstoffer, siloksaner, nanomaterialer eller andre stoffer som truer miljø- og helse. 

- Dette er en stor dag for oss i Sportspro. Etter 15 år i gamet er jeg stolt og rørt over at produktet vi tilbyr peker ut retningen mot fremtida. Vi tror og håper at flere vil se nytten av at en tredjepart sjekker alle komponenter i skivoksen, nå som flere og flere må erstatte fluor, sier Tor Anders Anderssen, direktør i Sportspro.

Sportspro sier at glid-kvaliteten på voksen er sikret ved en glidtest, men sier ingenting om hvordan denne testen har foregått, og hvordan voksen påvirker gliden i forhold til fluorbasert voks. 

Svanemerket er et helthetlig miljømerke, og kjennetegnes blant annet ved å stille strenge krav til hvilke kjemikalier et produkt kan inneholde. Merket forbyr organiske fluorstoffer (som PFAS, PFOA), men også alle andre stoffer som står på EUs liste over hormonforstyrrende stoffer eller som er klassifiserte som kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige eller mutagene. Heller ikke andre miljø- og helsefarlige stoffer som siloksaner og nano-materialer kan benyttes i skivoks hvis den skal kvalifisere til Svanemerket. 

- Lisensen til Holmenkol er en viktig milepæl. Fluorfri skivoks er bra, samtidig er det viktig at ikke et giftig stoff bare byttes ut med et annet. Våre kjemikaliekrav sikrer at det ikke skjer, sier markedsrådgiver Tormod Lien i Svanemerket

LES OGSÅ: Hvordan smøre langrennsski