Kokekar øker utslippet
Kullos-produksjonen øker kraftig når et kokekar med vann eller is settes på brenneren. De fleste brennere avgir svært lite kullos når det ikke står en kjele på brenneren, men produksjonen kan øke kraftig når kjelen settes på. Husk at også kokende vann er mye kaldere enn en flamme. Faren er ikke over selv om snøen har smeltet og vannet har blitt varmt.

Sørg for god lufting
Nesten alle brennere produserer noe kullos. Sørg derfor for god lufting – spesielt når du har kokekar på brenneren. Et minimumskrav er at du har to åpninger ut, slik at du får god sirkulasjon. Er været greit bør du åpne døra en del. Husk at myggnetting fort fryser og tetter seg. Kan du ikke åpne myggnettingen helt er det desidert tryggest å skjære den bort! Det er heller ingen grunn til å sitte med hodet rett over brenneren.