Ingenting påvirker tidsbruk for vannkoking og snøsmelting mer enn vind.

Vindpåvirkningen varierer med ulike brennere og vil bli mindre om du bruker vindskjerm.