Hva er lumen?

Lumen (lm) angir hvor mye lys som kommer ut fra kilden, uansett fordeling og retning. Et høyt lumen-tall betyr mer lys, noe som kan være nyttig å ta utgangspunkt i for den lykta du skal velge. Men vær obs på at lumen ikke måles etter en bestemt standard, slik som for for eksempel soveposer. Tallene fra de ulike produsentene er derfor ikke alltid automatisk sammenlignbare.