Med innebygd sensor justerer reactive lightning-teknologien lyset automatisk etter hvordan du snur hodet, og bestemmer lysmengde deretter.

På denne måten vil du hele tiden få det beste lyset tilpasset fjern- og nærsyn, uten at du trenger å klikke deg frem til det.