Det er har blitt skrevet mye og ment mye om helsefaren og den negative miljøpåvirkningen fluorholdig skismøring medfører.

Svanemerket forbyr alle organiske fluorstoffer på grunn av hensyn til både helse og miljø.