Det er har blitt skrevet mye og ment mye om helsefaren og den negative miljøpåvirkningen fluorholdig skismøring medfører. Svanemerket forbyr alle organiske fluorstoffer på grunn av hensyn til både helse og miljø. Visste du at skismurningsprodukter skal sorteres som farlig avfall

Den norske importøren Sportspro tilbyr som de første i Norge svanemerket skivoks. Holmenkol Natural wax inneholder ingen fluorstoffer, siloksaner, nanomaterialer eller andre stoffer som truer miljø- og helse.