Svarene på disse spørsmålene er ofte basert mer på synsing enn på kunnskap gjennom praktisk erfaring og testing. Svaret er ikke enkelt og regelbasert, både BC- og 75 mm-systemet har sine fordeler og ulemper. Vi presenterer de mest vanlige bindingene for begge systemene, og sier hvordan vi har opplevd dem i bruk.

Før du velger må du spørre deg selv om du skal gå kun i flatt terreng eller om du skal på topper og i brattere terreng. Kanskje vil du prøve telemarksvinger? Det er lurt å tenke gjennom om du skal gå en del uten ski og om du kan reparere bindingen om noe ryker langt fra hjelp.