Coleman Xtreme Gas har vært på markedet en stund, og flere nettbutikker som selger gassen lover svært mye.

XXL presenterer den som «ventilboks med gass som sikrer topp ytelse, selv i lave temperaturer – helt ned i -27 grader celsius.»

Annonse

Vertical Playground sier omtrent det samme: «Med Xtreme Winter Gas er du sikret topp ytelse! Denne gassen lover å koke vann i rekordfart, selv i temperaturer så lave som -27°C." Dette er sterke ord, og langt mer enn vanlige gassbokser innfrir.

Om vi i stedet ser på hva produsenten selv skriver på boksen, ikke lovnadene like kategoriske. Her garanteres det at gassblandingen går over i dampform opp til -27°C. Her må vi gå ut fra at de mener ned til -27°C.

Produsenten presiserer dessuten at denne lovnaden er basert på en teoretisk kalkulasjon og at beregningen forutsetter full gassboks.

Det betyr på ingen måte at gassen har praktisk bruksverdi ved så lave temperaturer, og langt mindre at koking vil skje på rekordtid. Spriket i informasjonen rundt bruksområdet for dette produktet er altså ganske stort.

Forsøk

Vi kjøpte en håndfull bokser av gassblandingen for å sjekke. Først testet vi boksen med den toppmonterte brenneren MSR Pocket Rocket. Forsøket ble utført i -11°C, med gassboks nedkjølt til -21°C i fryser før forsøket startet.

Vi målte en effekt på 1,2kW de første fem minuttene. De neste fem minuttene ga en snitteffekt på 0,7kW. Etter 20 minutters fyring var effekten sunket ytterligere, til 0,5 kW. 

Med ny gassboks i romtemperatur har vi tidligere målt effekter i overkant av 3,5 kW for denne brenneren. Det er altså helt klart at også Coleman Xtreme Gas gir lavere effekt når temperaturen synker. Det er knapt spesielt overraskende, siden alternativet ville vært smått sensasjonelt.

Spesielt de første minuttene vil effekten være høy nok til relativt grei vannkoking. Men vi snakker slett ikke om "topp ytelse" eller vannkoking i "rekordfart." Snøsmelting vil være en ganske langdryg affære ettersom det tar lengre tid, slik at effekten rekker å synke.

Gassen kan likevel ha en viss fordel i kulde, sammenlignet med andre gassbokser. For sju år siden målte jeg effektutviklingen for flere ulike typer gass ved fyring i kulde. Også da ble MSR Pocket Rocket brukt, så resultatene skal være rimelig sammenlignbare.

Det viser seg at Coleman Xtreme Gas gir nesten dobbelt så høy effekt som snittet av alle merkene som ble testet den gangen ved samme temperatur.

Det er selvsagt en vesentlig forskjell.  Men den praktiske nytteverdien er diskutabel ettersom også effekten med Coleman Xtreme gas synker ned mot 500 W.

gassbeholder coleman
GASSBEHOLDER: Vi har testet Coleman Xtreme Gas. Foto: Randulf Valle

Opp ned

Siden de fleste som fyrer med gass vinterstid i dag bruker brennere hvor gassboksen står opp ned, har vi også testet dette. Her har vi sammenlignet Coleman Xtreme Gas med Primus Winter Gas.

Sistnevnte gassbokser inneholder et papir som gir større overflate for fordamping. Vi har tidligere målt 44 % høyere effekt med Primus Winter Gas enn med Primus Power Gas ved -12°C med gassboksen opp ned, og etter vårt syn er Prims Winter Gas den beste eksisterende gassboksen for vinterbruk.

To forsøk ble utført ved utetemperatur på -11°C. I det første forsøket holdt også gassboksene denne temperaturen før start. I det andre var gassboksene kjølt ned i fryser og holdt -21°C da forsøket startet. 

Resultatene av begge forsøk er vist i fiturer. I begge tilfeller ga Primus Winter Gas vesentlig høyere effekt enn Coleman Xtreme Gas.

Der gassboksene holdt -11°C ved starten av forsøket hadde Primus Winter Gas gjennomsnittlig 44 % høyere effekt enn Coleman Xtreme Gas. Med gassbokser forhåndsnedkjølt til -21°C hadde Primus Winter Gas 31 % høyere effekt.

Dommen

Utfra våre målinger virker det som om Coleman har sine ord i behold om vi tar utgangspunkt i det som står på gassboksen.

Ut fra starteffekten med full gassboks i -21°C ser vi det som svært sannsynlig at det også vil komme gass ut av boksen når det er seks grader kaldere. 

Lovnaden om topp ytelse og vannkoking i rekordfart ned til -27°C er derimot langt mer tvilsom. Våre målinger tyder i alle fall på at Primus Winter Gas fortsatt er best i klassen når det gjelder gass for vinterbruk.