Bergans støtter den internansjonale Stop Hate for Profit-kampanjen. 

Det gjør de påvente av at Facebook og Instagram viser vilje til endring og tar ansvar for å hindre spredning av desinformasjon og hatefulle ytringer.