Hjem
 / Sykkel
 / Syklistene får skylda for stislitasje

Syklistene får skylda for stislitasje

Stisyklistene er blitt skyteskive for både næringsliv og det lokale turlaget, når Lofoten opplever økt slitasje på turstiene. Det nye NOTS Lofoten skal tale syklistenes sak.

Sist oppdatert 2. november 2018 kl 09.00
Stafig flere har lyst til å sykle i Lofoten. Foto: Bjørn -Ståle Larsen
Stafig flere har lyst til å sykle i Lofoten. Foto: Bjørn -Ståle Larsen

Stisykkelmiljøet i Lofoten hadde planlagt å etablere et NOTS-lokallag en god stund, men i høst ble det fart på prosjektet. 

Det enorme presset på turterrenget skaper utfordringer mellom brukergrupper og næringsinteresser, og de lokale syklistene har sett seg lei på at noen få kritiske stemmer dominerer den offentlige debatten og gir syklistene skylden for slitasjen på stier i området.

– Det foregår en del villsykling som ikke er bra. En sykkeltur er det samme som hundre gående, sa Bjørn Harald Brenna, nestleder i Lofoten Turlag, til Lofotposten under overrekkelsen av Vestvågøy kommunes miljøpris under Matfestivalen i Lofoten 13. oktober. 

– Vi må tenke oss mer om, dagens situasjon er ikke bærekraftig i lengden. Syklingen må skje i mer organiserte former, sa Brenna videre. 

Under samme prisutdeling, der turlaget blant annet fikk 100 000 kroner, poengterte Brenna videre at turlaget vil jobbe for at syklingen skal begrenses til noen få, tilrettelagte stier. 

Saken fortsetter under

På tur opp til Justadtind - Bjørn Ståle Larsen 1000x
Stisyklistene får skylden for slitasje på stiene i Lofoten. Foto: Bjørn-Ståle Larsen

Stisyklistene får skylden for slitasje på stiene i Lofoten. Foto: Bjørn-Ståle Larsen 

Turismen
– Friluftsturismen i Lofoten har eksplodert, og med det også antall sykkelturister. Men det vi har sett til nå, er bare en brøkdel av det vi vil oppleve framover. Det gir økt behov for tilrettelegging og opplysningsarbeid, sier Jørn Hanssen, som er leder i det nye lokallaget til NOTS. 

Intensjonen med lokallaget er todelt. 

– Det ene er å ta vare på stiene våre, drive vedlikehold av sti og å legge til rette for økt bruk av naturen, samt å rekruttere til stisykling, spre stivettreglene og holdninger til fornuftig bruk av naturen. Det andre er å bidra til å bedre forståelsen av terrengsykling blant de som ikke driver med det, sier Hanssen.

Les også: Vil koordinere sambruk 

Saken fortsetter under

Jørn Hanssen - Bjørn Ståle Larsen 1000x
Jørn Hanssen er leder i NOTS Lofoten. Foto: Privat

Jørn Hanssen er leder i NOTS Lofoten. Foto: Privat 

Høyt konfliktnivå i det offentlige ordskiftet
– Når vi er ute i naturen og sykler opplever vi svært få konflikter, og møter stort sett bare folk som er hyggelige og nysgjerrige på det vi driver med. Men de få prosentene av folk som er imot stisykling får lov til å komme med sine meninger og henger ut stisyklistene i media, uten at det stilles noen kritiske spørsmål til de anklagene de kommer med eller at vi som sykler blir kontaktet for tilsvar, sier Hanssen. 

Han trekker fram flere konkrete eksempler fra den siste tida som viser hvordan lokale krefter aktivt ønsker å begrense terrengsykling og uten faktabelegg beskylder syklistene for å ødelegge naturen. 

Terrengsykkel har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Brenna i Lofoten Turlag på telefon, SMS og e-post, men har ikke fått svar. Heller ikke leder i turlaget har svart på våre henvendelser etter at han ble gjort oppmerksom på Brennas uttalelser under prisutdelingen og stimøtet 24.oktober. 

– Da Lofoten Turlag nylig fikk miljøprisen for sitt engasjement for Lofoten, poengterte de at de vil jobbe aktivt for å forby stisykling i fjellet, og at én terrengsyklist sliter mer på naturen enn 100 gående, uten å vise til fakta. Det er påstander som dette vi ønsker å gi et motsvar til. Bønder beskylder syklistene for å skremme sauene. Og da Lofotodden nasjonalpark ble etablert i sommer, ble to av stiene i nasjonalparken stengt for sykling, og vi vet at flere lokale organisasjoner jobber for å forby sykling på flere stier, sier Hanssen. 

Les også: Frykter sykkelforbud i Sogn 

Saken fortsetter under

Jørn Hanssen smørdalskammen mot Kvalvika - Privat 900x
Smørdalskammen mot Kvalvika. Foto: Bjørn-Ståle Larsen

 Foto: Bjørn-Ståle Larsen

Syklistene utestenges
Videre trekker Hanssen fram at stisyklistene ikke inviteres når det arrangeres møter der friluftsliv, stier og interessekonflikter diskuteres. 

Dette har NOTS Lofoten nå tatt tak i. 

Onsdag 24. oktober arrangerte Lofotvekst og Lofoten Friluftsråd et åpent møte om slitasje, sambruk og konflikter med Rekkje Situtvikling som foredragsholdere. Etter møtet, der Turlaget igjen la fram sterke ønsker om egne stier for syklister og forbud mot sykling på stier for gående, benyttet NOTS sjansen til å invitere samarbeid.

– Vi spurte DNT om vi kan finne prosjekter vi kan jobbe sammen på. Nå får vi se om de tar imot det, men på møtet sa de ingenting, sier Hanssen.  

– Vi har flere i styret som har gått stibyggerkurs og har kompetanse som kan komme alle til gode. Det første vi skal gjøre er å etablere dialog med grunneierne der vi vet det er behov for dugnad, slik at vi kan være med å bygge bærekraftige stier for både gående og syklende. Hvis man er flere personer, lag og foreninger som går i lag vil man få utrettet mye mer enn om man er alene. 

 

Langt flere fotturister enn syklister
Hanssen trekker også fram at fotturister utgjør en langt større andel av stibrukere enn syklister i Lofoten, og bruker sommerens offisielle tellinger fra de populære stiene på Smørdalskammen og Ryten for å illustrere forskjellene. 

– Det er jo volumet av bruk som sliter på naturen. Målingene i sommer viser at det var 900 syklister på Smørdalskammen mellom 25. juni og 27. september, mens det var 24 722 fotturister på strekningen Torsvika-Kvalvika og 7500 fotturister på Ryten fra 30. mai til 22. august, sier Hanssen. 

Les også: Sykling sliter ikke mer på naturen enn andre aktiviteter 

Saken fortsetter under

NOTS Lofoten Beate Grøterud Grøterud , Jørn Hansseb, bjørn-Ståle Larsem, Jonas Aksmo og Tryggve Christiansen - Foto NOTS Lofoten 1400x933
NOTS Lofoten: Beate Grøterud, Jørn Hanssen, Bjørn-Ståle Larsen, Jonas Aksmo og Tryggve Christiansen. Foto: NOTS Lofoten

NOTS Lofoten: Beate Grøterud, Jørn Hanssen, Bjørn-Ståle Larsen, Jonas Aksmo og Tryggve Christiansen. Foto: NOTS Lofoten  

Hanssen ser tydelig effekt av reiseselskapenes markedsføring med storslagen natur og episk sykkelterreng. 

– Når store sykkelreiseselskaper lager masse reklamefilmer og legger ut bilder av stisykling i urørt natur med fantastisk utsikt, skaper det interesse, og det merker vi godt. På Facebook gruppa Lofoten MTB dundrer det inn henvendelser hele tida fra folk over hele verden som vil komme hit og sykle. Derfor legger vi ut kart over steder det er bra å sykle, og informasjon om stivett og tips om stier som bør skjermes under visse forhold. 

I tillegg til Hanssen består styret i NOTS Lofoten av Jonas Aksmo, Jimmy Johansen, Trygve Christiansen, Beate Grøterud og Bjørn-Ståle Larsen. 

Publisert 2. november 2018 kl 09.00
Sist oppdatert 2. november 2018 kl 09.00
Relaterte artikler

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Nyhetssjef: David Andresen Vesteng  | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen | Daglig leder: Anne Julie Saue