/ Sykkel

Stisykling i Lofoten

Fjellene ved Digermulen var den tyske keiser Wilhelms favoritt da han besøkte Lofoten i 1889 og 1906. Med spektakulær utsikt og tidvis flotte stier, kan Keiservarden også bli din favoritt fra sykkelsetet.

Sist oppdatert 4. april 2021 kl 04.04
stisykling i Lofoten
FJELL OG HAV: Å sykle i høyden, men likevel så nær havet, er en spesiell opplevelse. Foto: Kristin Folsland Olsen

Keiservarden lig­ger på den sør­li­ge spis­sen av Hinn­øya, på øst­si­den av Raft­sun­det, ca. halv­an­nen ti­mes kjø­re­tur fra Svol­vær.

Tu­ren er her be­skre­vet som en syk­kel­tur med start ved Va­len, men du kan like gjer­ne star­te ved den gam­le bu­tik­ken i sen­trum av Di­ger­mu­len. Se et­ter et skilt.

Sti­en be­gyn­ner i små­sko­gen øst for Nord­tin­den. Følg sti­en opp gjen­nom bjør­ke­sko­gen og vak­re bloms­ter­en­ger. I be­gyn­nel­sen er stig­nin­gen slak, så blir den noe brat­te­re et­ter hvert.

Du vil et­ter hvert møte brat­te knau­ser hvor du sann­syn­lig­vis må bære syk­ke­len for­bi. Snart er du over tre­gren­sen, og lek­re sva­berg åpen­ba­rer seg. Det er flott å syk­le ut på Digermulkollen før du tråk­ker deg mot top­pen. Regn med noe bæ­ring også her.

 

På top­pen står det to ge­dig­ne stein­var­der til min­ne om kei­se­rens be­søk. Sig­ner i tur­bo­ka før du klip­ser på hjel­men og gjør deg klar for da­gens høy­de­punkt – ned­tu­ren.

Følg sam­me vei til­ba­ke. Da vet du hvor kan slip­pe på, og hvor du må ta det for­sik­tig og kan­skje gå av syk­ke­len. Det er fle­re kre­ven­de par­ti­er. Un­der hele som­me­ren er fjel­let mye brukt av iv­ri­ge fot­tu­ris­ter, så vis hen­syn fra syk­kel­se­tet.

Den tys­ke kei­se­ren Wil­helm 2. kom til Di­ger­mu­len for før­s­te gang i 1889. Det­te blir sett på som en start for tu­ris­men i Lo­fo­ten. Kei­se­ren be­søk­te om­rå­det fle­re gan­ger og be­steg Keiservarden med brask og bram. To sto­re stein­var­der ble byg­get på top­pen da han var her i 1889 og 1906.

Hver juli, un­der Digermuldagene, går fle­re hund­re tur­gla­de folk i sam­let flokk opp til top­pen av Keiservarden.

21juli2012_sykkel_keiservarden_48-60-Edit
21juli2012_sykkel_keiservarden_48-60-Edit

GOD STI: Sto­re de­ler av sti­en til Keiservarden er som en drøm å syk­le på. Foto: Kristin Folsland Olsen

Stisykling i Lofoten 

Selv om fjel­le­ne i Lo­fo­ten er brat­te og sti­ene ofte stei­ne­te, fin­nes det flere fine ter­reng­syk­kelturer. Vest­våg­øy, med sitt bøl­gen­de land­skap og «snil­le» fjell, er det om­rå­det med flest muligheter for ter­reng­syk­ling.

Den flot­te Smørdalskammen er et must å få med seg!  På Flakstadøy og Vær­øy er det også fine fjell som lokker en­tu­si­as­tis­ke ter­reng­syk­lis­ter. Regn med noe bæ­ring av syk­kel.

Også helt lengst øst, ved Di­ger­mu­len, kan du fin­ne fle­re fine sti­er, bl.a. opp til Keiservarden, som beskrevet i denne artikkelen.

Kristin Folsland Olsen

16-31-26_200px

Artikkelforfatteren bor i Henningsvær og jobber som journalist, fotograf og foredragsholder. Teksten er hentet fra boka Turguide Lofoten.

Publisert 4. april 2021 kl 04.04
Sist oppdatert 4. april 2021 kl 04.04
annonse
Relaterte artikler

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Nyhetssjef: David Andresen Vesteng  | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen | Daglig leder: Anne Julie Saue