Hva er status for allsidig og turvennlig fjellskiutstyr? Er vi kommet lenger enn A-skia (i dag Åsnes Nansen) og Asolo-skoene som vi kunne både danse ned bratte heng og gå lange turer med som i forrige generasjon?

Mye av svaret ligger i fjellskiskoene, som spiller en vesentlig rolle for om de er stødige nok til å styre og holde skien på kant. Det er også avgjørende for hvor avslappende du kan gå gjennom flatt terreng når det er avblåst og skavlete,  slik det som regel er i fjellet og utenfor det preparerte. Det blir derfor korttenkt å la en hekto eller to avgjøre valget av fjellskisko, når du kan ende opp med å betale for ekstra «holdespenning» i hele kroppen.