Da koronakrisen rammet i mars, var det mange i sportsbransjen som fortvilte, og lik som i samfunnet for øvrig ble mange ansatte tatt ut i permisjon.

Det meldes om en omsetningssvikt i bransjen som helhet, men foran sommeren ser det lysere ut, særlig for friluftslivutstyr.