I løpet av 2021 kommer Naturkompaniet til Norge, med etablering av både e-handel og butikker i det norske markedet. Det svenske Naturkompaniet ser store muligheter med en utvidelse til Norge.

Lanseringen av den norske virksomheten vil skje i løpet av 2021, med åpning av både e-handel og flere butikker.