Ultralight er konstruert for å gi minimal vekt og størrelse, og dette er det minste liggeunderlagt i testen, både pakket sammen og i bruk.

Cellene er fordelt i uavhengige kamre, som skal gi komfort uten å påvirke omkringliggende celler.