Åsnes Mountain Race 48 Skin skiller seg ut ved å være eneste ski i testen som har feste for avtakbare kortfeller, og ved å være uten stålkant 30 cm fra bakenden og 48 cm fra tuppen. Den har også noe kortere fell enn de andre skiene på 42 cm. 

Sammenlignet med Åsnes Mountain Race 48 uten fell, så er bøyekurven endret og spennhøyden er økt fra 24 til 28 mm. Det gir et spenn som bærer omtrent like mye som modellbroren før fellen bremser. Vekten er økt med omtrent 80 gram. Likevel kjennes den lett på foten med lite vekt foran og bak i skien.