Med innebygd sensor justerer reactive lightning-teknologien lyset automatisk etter hvordan du snur hodet, og bestemmer lysmengde deretter. På denne måten vil du hele tiden få det beste lyset tilpasset fjern- og nærsyn, uten at du trenger å klikke deg frem til det. Du kan også manuelt kontrollere lyset, med mye eller lite lys. Nytt på denne modellen fra tidligere Nao 2, er blant annet et rødt blinkende lys bak, som du kan aktivere via en mobilapplikasjon. Du kan derimot ikke ha rødt lys foran. Muligheten til å ha i AAA-batteriet er borte, noe som gjør at den ikke har en nødløsning om du skulle gå tom for strøm.

Reservemodus: 15 lumen, 2 timer
Autonomymodus: 320 lumens, 85 meter lyslengde, 15-25 time
Max: 750 lumen, 140 meter lyslengde
* 1,5 timer på full lysstyrke vil si ved bruk av constant lightning, og da med 530 lumen. Ved Reactive lightning kan du få 750 lumen, men dette er kun i kortere perioder.