Villmarksparadis med unik natur

Gråhø (2014 moh.) ligger vest i Reinheimen nasjonalpark somble opprettet i 2006 for å ta vare på et stort sammenhengende og villmarkspreget fjellområde. Selve toppen ligger i Lesja kommune, men de beskrevne turene går fra henholdsvis Skjåk og Lesja kommune.