Svenske Houdini har jobbet systematisk gjennom mange år for en mer bærekraftig og sirkulærøkonomisk klesproduksjon. 

Målet er at innen våren 2022 skal 100 prosent av alle materialer de benytter kunne resirkuleres eller være nedbrytbart.