Jeg ser opp mot det neste stykket av «turstien» som skulle lede oss ned fra skaret og skjønner at vi må skjerpe sansene. Vi er ikke langt fra Jølster i Sunnfjord, men mer ut mot kysten. 

– Her må dere seriøst konsentrere dere, ellers kan dere faktisk daue.