Brenden seter

I gamle dager, før bilene kom, var ferdselen over fjellet til nabobygdene i nord og vest viktig for bytte av varer og kulturutveksling. En viktig ferdselsvei gikk fra Bakke i Reppen over Lordalen til Lesja og videre til Romsdalen. Olav den hellige kom i 1021 for å kristne folket i Lom og Skjåk.