Stor variasjon i naturopplevelser

Skjåk allmenning er nok uten tvil den private grunneieren i landet som har gitt fra seg mest myndighet til fellesskapet med hensyn til naturvern.