Rett sør for Greipstad kirke ligger den gamle storgården Porsmyr. En ivrig dugnadsgjeng har i flere år lagt ned mye tid og krefter på å sette bygningene i stand. Gården er i dag et bygdemuseum som brukes aktivt. Enkelte søndager i sommermånedene selges det kaffe og vafler her.

Barnevandrerstien-Nodeland-Kristiansand-Kart
Barnevandrerstien-Nodeland-Kristiansand-Kart