859 kroner | Gerber | 720 gram | 39 cm

Gerber sin øks er testens lengste og mye av tyngden sitter i øksehodet. Dette, kombinert med at den har et relativt ovalt og bredt hode gjør at den er testens beste til kløving av ved.

UTE_testvinner
UTE_testvinner

Til kutting/kvisting fungerer den greit, men er ikke på høyde med de aller beste.

Øksen har en liten, integrert sag i skaftet. Sagen fungerer til små ting, men er ikke i nærheten av å matche de andre sagene i testen og strengt tatt er den mer i veien enn til nytte.

Grepet på øksen er bra, god hake på skaft-enden, men nevnte sag ødelegger litt for komforten. 

+ Best til kløyving

+ Godt grep

– Ikke optimal til hugging/kvisting

– Kunne spart seg for sagen