Den første versjonen av Giro Nine kom allerede i 2001.

I denne versjonen av Nine finner du et luftesystem som kan åpnes og stenges ved hjelp av en klaff på toppen av hjelmen.