For å være blant finalistene har juryen vært ekstra tydelige på at det må være et konkret turprosjekt som har blitt fullført i løpet av 2019. 

– Det er ikke så lett å måle vidt forskjellige turprosjekter mot hverandre. Men prisen gir en anledning til å løfte fram kreative og imponerende turer, ikke minst i en tid der mange tenker at det meste er gjort. Fra UTEs side håper vi at prisen kan være med å stimulere til kreative turprosjekter der hensynet til naturen blir ivaretatt, og som ikke forutsetter enorme budsjetter. Nå gleder oss til å høre mer disse turene, sier UTE-redaktør Gunhild Aaslie Soldal. 

Annonse

ALT OM ÅRETS EVENTYRER

I tillegg til hedersprisen kåres også Årets Rookie, som går til en eller flere eventyrspirer. Kandidatene vil bli presentert fortløpende på utemagasinet.no, og allerede nå kan du være med og stemme på den du synes fortjener å få prisen. Kandidatene til Årets Rookie vil bli presentert senere. Disse utnevnes av juryen, og er ikke mulig å stemme på. Utdelingen finner sted under Eventyraften 29. januar.  

Du kan allerede nå stemme på DIN FAVORITT