Når jeg skriver dette er det bare få timer siden jeg hadde en av mine mest fantastiske naturopplevelser. Under en forskningstokt på knølkval i det nordlige Barentshavet fikk jeg en unik anledning til å hoppe i vannet når vi hadde avsluttet det viktigste feltarbeidet.

På en svært sjelden dag med blikkstille hav helt oppe på 78 grader nord kunne vi se knølkvaler i alle himmelretninger og det luktet frisk av harsk lodde fra kvalånden som lå som et skoddeteppe over overflata.