Fjellskistavene er gjerne 30-40 centimeter kortere enn kroppslengde.

Det anbefales å velge litt kortere stavlengde enn til klassisk-staver for langrenn, omtrent fem centimeter.